BAFTA: Comedian Munya Chawawa jokes he could play The Rock in biopic

Comedian Munya Chawawa jokes he could play The Rock in biopic Bafta